เทศบาลนครนครราชสีมา

เทศบาลนครนครราชสีมา 

  • โครงการจ้างปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรและระบบเครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร
  • มูลค่าโครงการ 12,980,0000 บาท